پیروزی با سه گل امون زائد بعد از چهار دربی استقلال را برد .